Regulamin sklepu do 24.12.2014

Regulamin sklepu internetowego z 01.07.2014

§1 Postanowienia ogólne
§2 Rejestracja i Zamówienia
§3 Ceny i formy płatności
§4 Formy dostawy i realizacja
§5 Zwroty
§6 Reklamacja Towaru
§7 Newsletter
§8 Program Rabatowy
§9 Ochrona danych osobowych
§10 Postanowienia końcowe


§1 Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin opisuje zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym ZEEM działającym pod adresem http://www.zeem.pl, który prowadzony jest przez firmę:

Z.E.E.M.SYSTEM Sp.z o.o.
NIP: 525-255-01-74
Regon:146576089
ul.Tamka 40, 00-355 Warszawa

zwaną w ninejszym regulaminie 'ZEEM'.

2. Określienia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje rejestracji, zarejestrowała się lub dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym;
Sklep Internetowy (Sklep) - sklep działający pod adresem http://www.zeem.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez ZEEM;
Towar - produkty oferowane do sprzedaży dostępne w Sklepie Internetowym;
Zamówienie - rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim ZEEM skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Newsletter - elektroniczna gazetka wydawana periodycznie przez  ZEEM, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);


3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.zeem.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. Sklep ZEEM prowadzi sprzedaż Towaru dla Klientów krajowych oraz zagranicznych za pośrednictwem internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług Poczty Polskiej oraz firm kurierskich (Kurier DPD).

6. Prawa autorskie do Sklepu Internetowego oraz zawartych w nim treści w tym zdjęć należą do ZEEM . Żadna część publikacji lub sklepu nie może być kopiowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

§2 Rejestracja i dokonywanie Zamówień

1. Chcąc złożyć zamówienie w sklepie internetowym , prosimy postępować według poniższej procedury:
a) zarejestrować się w sklepie*.
b) zalogować się, używając w tym celu hasła otrzymanego w czasie rejestracji,
c) złożyć zamówienia na wybrany towar.

* Pzyjmowane są również zamówienia składane jako gość (bez rejestracji).

2. Login i hasło mają charakter poufny.

3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do sklepu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn go nie otrzymasz, prosimy o kontakt e-mailowy na adres info@zeem.pl.

4. Przyjęcie zamówienia następuje z chwilą:
a) dla zamówień płatnych przy odbiorze lub przelewem – otrzymania przez sklep automatycznego potwierdzenia złożenia zamówienia e-mailem.
b) dla karty kredytowej - autoryzacji karty.

5. Przed wysyłką towaru do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Dla osób prywatnych jako potwierdzenie zakupu oraz dla firm z danymi NIP.

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.

7. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

8. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:

a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
b) wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
c) oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.

9. W przypadku problemów z obsługą sklepu lub jego działaniem, prosimy o kontakt w następujący sposób: e-mail: info@zeem.pl , tel. kom. 739 039 451, 

§3 Ceny i formy płatności

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.zeem.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §4).

4. ZEEM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

5. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
a) gotówką przy odbiorze przesyłki – pieniądze wpłacane są przez Pocztę Polską lub Kuriera DPD na wskazany przez ZEEM rachunek bankowy,
b) przelewem na rachunek bankowy - wpłata na podane w zamówieniu dane.

c) przelewem elektronicznym korzystając z usług serwisu PayU.pl lub PayPal – katy płatnicze VISA, MasterCard, POLCARD i inne, mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Intelipay (Inteligo), Przelew24 (BZ WBK) i inne.


§4 Formy dostawy i realizacja Zamówienia

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sklep.

2. Dostawa zamówionych Towarów w Sklepie ZEEM odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz kuriera DPD.

3. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://zeem.pl.

4. Odbiór osobisty w biurze firmy w Warszawie jest możliwy po wcześniejszym złożeniu zamówienia i opłaceniu z góry przelewem bankowym lub przelewem elektronicznym. W przypadku odbioru osobistego w formie powiadomienia wiadomością e-mail informujemy kiedy zamówienie jest gotowe do odbioru.

5. W przypadku nie odebrania Zamówienia w ciągu 14 dni, Zamówienie jest zwracane do magazynu. W takiej sytuacji pobierana jest opłata w wysokości 10,00 zł za zwrot Zamówienia do magazynu.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od chwili:
a) gdy klient wybiera płatność przy odbiorze – przyjęcia zamówienia,
b) gdy klient dokonuje płatności przy użyciu serwisu PayU.pl – otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty,
c) gdy klient wpłaca przelewem na rachunek – zaksięgowania wpłaty na rachunku.

d) W celu określenia czasu realizacji zamówienia złożone w od piątku od godz. 14-tej do niedzieli traktowane są jak złożone w poniedziałek następujący po weekendzie.

e) W wyjątkowych przypadkach a w szczególności w przypadku okresowej wzmożonej sprzedaży termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Klient zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia.

Realizacja zamówienia oznacza skompletowanie, spakowanie i nadanie wysyłki (wyjście przesyłki z magazynu). Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez doręczyciela (zazwyczaj 1-2 dni robocze).

7. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W szczególnych przypadkach, gdy Klient nie miał aktualnej informacji o niedostępności produktu, zamówienie, po zgodzie Klienta, jest wysyłane bez brakującej pozycji. Po otrzymaniu dostawy brakujący produkt jest dosyłany Pocztą Polską listem poleconym na koszt ZEEM .

8. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zalecamy w obecności listonosza lub kuriera, sporządzić protokół szkody. W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez ZEEM u przewoźnika. Dostarczenie protokołu szkody nie jest wymagane do złożenia reklamacji przez Klienta.


§5 Zwroty / Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm) Klient może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki i bez ponoszenia dodatkowych kosztów (poza kosztami odesłania Towaru).

2. ZEEM dodatkowo gwarantuje 100% satysfakcję z zakupionego towaru. Klient może rozpakować i sprawdzić produkt. W przypadku rezygnacji bądź niezadowolenia z otrzymanego towaru gwarantujemy zwrot poniesionych kosztów (poza kosztem odesłania Towaru). Zwracany produkt nie powinien jednak wskazywać znacznego zużycia.

3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu Towaru objętego umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres ZEEM wskazany w §1 pkt 1) Regulaminu. Po otrzymaniu zwrotu Towaru pieniądze wpłacone za Zamówienie zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.


§6 Reklamacja Towaru

1. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres: info@zeem.pl – lub telefonicznie pod numerem +48 739 039 451 w godzinach 9.00 – 18.00.

2. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki klient stwierdzi wadliwość Towaru, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres firmy.

3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ich zgłoszenia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu (kost Towaru oraz dostawy) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§7 Newsletter

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez ZEEM korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z ZEEM .

§8 Program Rabatowy

1. Program Rabatowy przeznaczony jest dla zarejestrowanych Klientów sklepu http://www.zeem.pl skłądających zamówienia przez Sklep Internetowy.

2. Zamówienia złożone telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną nie będą uwzględniane w Programie Rabatowym Sklepu.

3. Aktualny opis Programu Rabtowego dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://zeem.pl.

4. Rabaty przydzielone przez Program Rabatowy nie obejmują kosztów wysyłki.


§9 Ochrona danych osobowych

1. ZEEM gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych (zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r. ), zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych do tego. Sklep nie udostępnia żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. Dane osobowe niezbędne są do realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep http://www.zeem.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.


§10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin oraz zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia ich na stronie internetowej Sklepu.

3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka Plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do plikow cookies w Twojej przegladarce.